-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

پنج سال پيش در مغازة پسر خاله ام كار مي كردم. پانصد هزارتومان در مغازه اش مفقود شد. با وجود كارگران ديگر، به من تهمت دزدي زدند و به همين خاطر از محل كار اخراجم كردند. پدرم با سختي تمام مبلغ مذكور را تهيه كرده و به ايشان پرداختند. اخيراً اظهار كرده اند دزد پيدا شده و عذر مي خواهيم و مي توانيد به محل كار برگرديد. خواهشمندم بفرماييد با توجه به اين كه حيثيّتم در محيط و مردم لكه دار شده، پاسخ مثبت به خواستة پسرخاله خير است؟

برادر عزيز! از اين كه با ما مكاتبه كرده و مشكل خود را با ما در ميان گذاشتيد سپاس گزاريم.

شاعر عرب زبان مي گويد:

جراحات السّنان لها التيام ولا الالتيام ما جرح اللسان

يعني زخم نيزه و شمشير روزي بهبود پيدا مي كند و اثرش از بين مي رود، اما زخم زبان و تهمت هرگز التيام پيدا نمي كند. احساس شما درك مي كنيم. شوك بزرگ و كاري بر شما وارد شده و حيثيّت سر كارعالي و خانوادة محترمتان؛ خصوصاً پدر شما زير سؤال رفته است. امّا معروف است كه مي گويند: خورشيد هميشه زير ابر نمي ماند و بالاخره روزي ابرهاي تيره را كنار زده، چهرة زيباي خود را نشان مي دهد قرآن مي فرمايد: و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. يقيناً باطل نابودشدني است.[1]

حقيقت هم مانند خورشيد هميشه زير پردة تاريك تهمت و افترا تزوير وحسادت نمي ماند و روزي چهرة حق پديدار مي شود. و آبروي حق جويان و حقيقت خواهان را باز مي گرداند، هر چند ممكن است باطل مدّتي زمام امور را در دست بگيرد. امام علي(ع) فرمود: للحقّ دَوََْْْْْلهْْ للباطل جَولهْْ؛ براي حق دولت است و زمانش طولاني است امّا باطل گردشي دارد و زود زمانش سپري مي شود.[2]

به نظر ما ، بخت به شما روي آورده، دعايت مستجاب شده، خداوند مهربان مي خواهد شما را ياري كند و شما را از مظلوميت بيرون آورد. اگر به درخواست پسرخاله پاسخ مثبت بدهيد، به نفع شما خواهد بود، چون با اين كار مي توانيد با يك تير دو نشانه بزنيد؛ هم ماهانه در آمد داريد، هم از بيكاري نجات پيدا مي كنيد؛ و هم بي گناهي خود را ثابت كنيد.اگر پسرخاله است شفاهاً و يا كتباً بين اقوام اعلام كند كه فاني پاك بوده و كار ايشان نبوده، خيلي بهتر مي شود.وقتي عزيز مصر مأمور به زندان فرستاد كه حضرت يوسف(ع) را براي تعبير خواب نزدش بياورند، حضرت فرمود: و مي آيم به شرطي كه از زليخا و آن زناني كه در دعوت زليخا شركت داشتند، پرسيده شود جرم يوسف چه بود؟![3]همين كار را كردند و همگي به پاكي حضرت شهادت دادند. اگر پسرخانه است همين كار را بكنيد، به نظر ما مفيد خواهد بود.1[1] اسراء( 17) آيه 81.

1[2] غررالحكم، ج 5، ص 2205 ، چاپ دانشگاه.

1[3] يوسف (12) آية 50.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.